Blog > Komentarze do wpisu

Przechowywanie dokumentacji

Bardzo ważne. Dokumentacja związana z realizowanym zadaniem publicznym musi być przechowywana przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizował zadanie publiczne. Zleceniodawca, w ciągu tego okresu może skontrolować Zleceniobiorcę.

czwartek, 29 sierpnia 2013, bbr1989
Futbolowe Wieści - subiektywnym okiem Kibica

Polecane wpisy

Komentarze
dokumentt
2016/05/02 14:13:09
Teraz jest to obszerna branża zajmująca się przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów.

Futbolowe Wieści

Czy wiesz, że..?

…jeśli zostają jakiekolwiek środki na konkretny rodzaj zadania publicznego, można ogłaszać kolejne otwarte konkursy ofert…

…można ogłaszać konkursy z dziedzin, o których nie było mowy w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Dokument ten, stanowi tylko priorytety, które MUSZĄ być zrealizowane…

…jeśli siedziba główna upoważni swoje koło do składania oświadczeń woli itd., to koło te nadal występuje w imieniu siedziby głównej….

…organ administracji publicznej nie może żądać kopii bądź odpisu z ewidencji, którą sam prowadzi…

…gdy kwota w ofercie przekracza łączną ilość środków przeznaczonych na zadanie, wniosek ten musi być odrzucony na etapie weryfikacji formalnej…

…na pierwszej stronie umowy należy umieścić serię i numer dowodów osobistych podpisujących umowę ze strony Zleceniobiorcy…

KONTAKT

dotacjepozytek@gmail.com

skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www

katalog stron